MKK-demoprojekti, suunnitteluvaiheet, MY 2010:

MKK-demotietojärjestelmän toteutusalusta on linux-apache-mysql-php (LAMP).
Demo toteutettiin javascriptillä ja PHP:llä ilman apukirjastoja tai frameworkeja.

Demon tavoitteena oli tehdä mahdollisimman yksinkertainen ja helppo järjestelmä.
Demo sisältää peruslogiikan ja toiminnot, ei enempää, katso tehtäväkuvaus.

Suunnittelussa toteutettiin seuraavat yleisen ohjelmistonkehitysprosessin vaiheet:

 1. Tehtäväkuvaus=yksinkertainen vaatimusmäärittely: käyttäjät/käyttötapaukset

 2. Tietokannan mallinnus: käsitemalli (ER-kaavio)

 3. Tietokannan suunnittelu: tietomalli (Mysql WorkBenchillä)

 4. PHP-modulit: logiikkakaavio

 5. Graafinen suunnittelu: mahdoll. yksinkertainen, taustakuva, menupaneeli

 6. Tietoturva: mm.login/salasanatietojen tallennus, PHP-sessioiden käyttö,
  käyttöoikeudet, palvelimen konfigurointi (demopalvelimessa ei SSL:ää)

Seuraavassa on linkit suunnitteluvaiheiden 1-4 tuotoksiin:

 1. Tehtäväkuvaus

 2. ER-kaavio

 3. MWB-kaavio

 4. Logiikkakaavio

Ja Selenium-testsuite-caseja demon automaattiseen käyttötapaustestaukseen:

 1. Selenium-testsuite-esimerkkicaset